Setkání ředitele školy s nejlepšími žáky

spsoaub Novinky

I když se slunce opět schovalo za mraky, stále jsou důvody, proč si udržovat dobrou náladu. V dnešní den byli oceněni nejlepší a nejúspěšnější žáci naší školy. Příkladný známkový průměr či úspěchy v nejrůznějších soutěžích nejsou ani zdaleka tím jediným, co se u nás cení.  Poctivý přístup ke studiu, kolektivní práce, zapojování se do činnosti školy i mnoho dalšího bylo na seznamu oceněných aktivit.

Řada studentů se dnes ocitla na postech těch nejlepších již poněkolikáté. Rozšířila si tak svou sbírku trofejí         a zároveň si zopakovala příjemné chvíle strávené ve společnosti dalších výjimečných žáků. Ti, co byli oceněni prvně, jistě získali motivaci, proč pokračovat ve svých úspěších dál.

Nejlepším žákům pogratuloval ředitel školy Rostislav Šmíd a společně se zástupkyní Lucií Dubravovou věnovali studentům i malou vzpomínku na tento významný okamžik.  Z úst ředitele zaznělo také mnoho děkovných i povzbudivých slov.

Zde se můžete podívat na to, kteří studenti se letos vypracovali mezi ty NEJ, a za co byli oceněni.

AJé

OA1

Kristýna Králíková – velmi dobrý prospěch 1,46

Kateřina Hrabalová – práce pro třídní kolektiv

SC1

Anna Kristová – výborný prospěch  (průměr 1,14), 1.místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka a bude školu reprezentovat v okresním kole

Martin Horehleď – výrazně pracuje nejen v samosprávě třídy, ale úspěšně se zapojuje i do aktivit školy (akademie, ples…)

S 1

Josef Zaduban – za výborný prospěch, příkladný a zodpovědný přístup ke studiu

ME 1A

Jakub Kučera – za výborný prospěch a příkladnou práci pro třídu

ME 1B

Jiří Machýček – průměr 1,2 – výborné studijní výsledky
Michal Zemánek – 1,3 – výborné studijní výsledky

K 1

Andrej Polách – reprezentace třídy na studentské radě, práce pro třídu, jeden z nejlepších studentů třídy (prospěchem)

KS 1

Bohdan Myhas – za příkladný a zodpovědný přístup ke studiu a výborné výsledky v odborném výcviku

OA2

Michaela Štecherová – prospěch s vyznamenáním, úspěchy v olympiádách, aktivní přístup ke studiu
Sabina Marášková – prospěch s vyznamenáním, aktivní přístup ke studiu, účast v soutěži Liga CO2

SC2

Tereza Matochová – za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky 1,06

Kateřina Třasáková – za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky 1,44

S 2

Lukáš Lysáček  – za dlouhodobé výborné studijní výsledky.

ME 2

Tomáš Janečka – za výborné studijní výsledky 1,29

K 2

Kamil Stavěla – za příkladný přístup k práci v odborném výcviku

KS 2

Libor Gazdík – za příkladný a zodpovědný přístup a výborné výsledky v odborném výcviku

Martin Doležal  – za zodpovědný přístup a velmi dobré studijní výsledky. 

P2

Lukáš Toman – za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky.

OA3

Aneta Rusmanová – vynikající prospěch, průměr 1,0 a práce pro třídu

Blanka Pavelčíková – vynikající prospěch, průměr 1,2, práce ve třídní samosprávě, účast v soutěži v anglickém jazyce

SC3

Nikola Hořínková – je aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci projektu Comenius.

S 3

Michal Kratochvíl –  za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností

ME 3

Lukáš Pinďák – výborné studijní výsledky /1,1/
Filip Kočica – výborné studijní výsledky  /1,1/
Adam Koudela – propagace školních aktivit

K 3

Vlastimil Juřík – výborný prospěch

KS 3

Michal Michalec – za výborné studijní výsledky a výbornou reprezentaci školy na soutěži v oboru strojní mechanik – 1. místo v celostátní soutěži České ručičky

Rostislav Kubíček–  za výborné studijní výsledky a výbornou reprezentaci školy na soutěži v oboru strojní mechanik – 1. místo ve školním i krajském kole v soutěži HMTT

OA4

Anna Voglová – za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností

Kateřina Prajzová – za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností

SC4

Denisa Doležalová – reprezentace školy ve sportovních soutěžích, kde dosahovala výborných výsledků.

L 4

Martina Bruštíková – za dlouhodobé vynikající studijní výsledky a aktivní přístup ke studiu
Ondřej Parýzek – za dlouhodobé vynikající studijní výsledky a aktivní přístup ke studiu

S 4

Pavel Bublík S4 – za prospěch s vyznamenáním, za velmi dobré studijní výsledky v průběhu 4 let, za 1. místo v krajském kole Strojírenské olympiády ve Zlíně, za výborné chování a motivační přístup k výuce.
Radek Rachůnek S4 – za dobré studijní výsledky v průběhu 4 let, za účast v různých soutěžích – SOČ, Olympiáda v ČJ, soutěž v programování, za skvělou práci pro třídní kolektiv, spolehlivé plnění všech organizačních úkolů, výborné chování a celkový motivační přístup ke studiu.

ME 4

Pavel Hefka – Výborné studijní výsledky po celou dobu studia

Dominik Polehňa  – Výborné studijní výsledky po celou dobu studia

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-7432/img/fd4ce638a2fafaec6e1bad50d8905292.jpg