Simulace Evropského parlamentu v Senátu PČR

spsoaub Novinky

Ve dnech 7. – 8. listopadu jsem se já (Kristian Jilg ze třídy ME2) zúčastnil simulace Evropského parlamentu v Senátu PČR, kde jsem se rozhodl hájit zájmy politické frakce: Greens/EFA – Zelení a Evropská svobodna aliance ve výboru: ENVI – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Ve výboru ENVI jsme obdrželi dokument k projednání ve znění: Návrh usnesení o změně klimatu. 

První den byl zahájen přednáškou o institucionálním rámci  EU a fungování Evropského parlamentu, kterou vedl Jan Pátek, kancelář Evropského parlamentu v České republice. Následovala diskuse s Liborem Roučkem, poslancem EP v letech 2004 až 2014 a místopředsedou EP 2009 až 2014. Po obědě začalo jednání v rámci výborů, které trvalo přes 2 hodiny.

Druhý a poslední den simulace byl zahájen posledním jednáním ve výborech a finálními úpravami dokumentů. Poté se zahájila jednání v politických frakcích, v nichž zazněla stanoviska frakcí k jednotlivým návrhům. Následovala rozprava pléna a hlasování, kde se mně podařilo prosadit pozměňovací návrh v tomto znění: ,,V rámci cíle čistých nulových emisí v roce 2050 se členským státům doporučuje postupné rušení všech elektráren, ve kterých se využívá spalování fosilních paliv, ale i jiných neobnovitelných zdrojů kromě jaderných elektráren coby čistého a bezemisního zdroje. “ Tento návrh byl přijat téměř jednomyslně jak ve výboru, tak i na hlasování pléna.

Chtěl bych poděkovat spolku Mladí demokraté a Senátu PČR za možnost si vyzkoušet práci europoslance v takových výjimečných prostorách. Byla to skvělá zkušenost, kterou si příští rok rád zopakuji.