Vzácná návštěva z řad bývalých absolventů

spsoaub Novinky

Strojírenské obory mají na naší škole dlouholetou tradici. O kvalitě výuky svědčí mnoho úspěšných absolventů, kteří působí na ředitelských, manažerských či jiných vedoucích pozicích v soukromém sektoru i státní sféře.  

Předat své životní zkušenosti a motivovat naše žáky oboru strojírenství přijeli jedni z nejvýznamnějších absolventů naší školy, a to ředitel Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., a generální ředitel firmy Zálesí a.s., Ing. Jaromír Semela. Po celé dopoledne tuto návštěvu doplňoval bývalý učitel obou absolventů, jakož i bývalý ředitel školy, Ing. Josef Martinák.

Po úvodním setkání s panem ředitelem PaedDr. Rostislavem Šmídem, kde došlo i na nostalgické vzpomínání na léta strávená na střední škole a výměnu cenných zkušeností mezi VUT a SPŠOA, se pozornost přesunula k našim studentům.

Pan profesor Píška si pro žáky čtvrtého ročníku oboru Strojírenství připravil téměř dvouhodinovou „metalovou party“, na které představil možnosti studia na Fakultě strojního inženýrství, úspěšné absolventy ÚST, možnosti zahraničních studijních stáží a provázání strojírenské technologie s téměř všemi vědními obory. Málokdo si uvědomí, jak velký význam má strojírenství pro další obory, například pro zdravotnictví. Vrtáky do kostí, kloubní výplně,… tím vším se na ÚST FSI zabývají studenti a jejich profesoři. Na tuto zajímavou přednášku navázal Ing. Semela, který představil firmu Zálesí a.s. a rovněž on naše studenty nabádal k tomu, aby vystoupili ze své komfortní zóny, pokud chtějí patřit k těm nejlepším.

Velmi děkujeme za návštěvu a už teď se těšíme na další setkání.

Za předmětovou komisi strojírenství Petra Janíčková

Ing. Jaromír Semela

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.