Školní akademie – INFORMACE

spsoaub Novinky

Informace pro účinkující

pondělí 17. 12.

Předgenerálka na PŘEDBRANSKÉ v učebně 300

  1. hodina – VS1, SC1, VS2, SC2+SC3, SC4
  2. hodina – OA4

Předgenerálka na NIVNICKÉ  (učebna C-S)

3.hodina  – S1A, S1B, ME1, K1, KE1, P2

4.hodina – S2A, S2B, ME2A+KS2, ME2B, K2, KE2

5a.hodina – S3A, S3B, ME3, OK3, KS3

6.hodina – KE3, S4, ME4A, ME4B

                                     

Všichni účinkující se v pondělí dostaví podle uvedeného rozpisu tříd a předvedou svá připravená vystoupení. 

Je nutné si vzít vše potřebné (převleky, kulisy…)

Pomocníci v zákulisí a moderátoři přijdou také.

Ostatní výuka proběhne podle rozvrhu.

Generálka na KD Uherský Brod – úterý 18. 12.

Generálka se uskuteční od 8.00 do 13.00. Účinkující, moderátoři, zvukaři i pomocníci v zákulisí jsou omluveni z výuky.

Vezměte si s sebou svačinu, protože v průběhu akce nesmí z kulturního domu nikdo odcházet. Obědy ve škole si nepřihlašujte.

Vánoční akademie proběhne ve středu 19. 12.

(začátek v 9.00)

Informace pro účinkující: dostavte se v 8.00 na KD. Po svém vystoupení můžete odejít (nemusíte čekat na konec akce).