V Parlamentu ČR

spsoaub Novinky

Ve středu 5. prosince se v časných ranních hodinách vydal autobus, do posledního místa naplněný žáky naší školy, do Prahy na společenskovědní exkurzi. Hlavní náplní této cesty byla návštěva obou komor Parlamentu ČR.

Cesta uběhla rychle a my jsme se vydali do Poslanecké sněmovny, kde právě probíhalo zasedání. Přišli jsme zrovna ve chvíli, kdy se jednalo o úpravě školského zákona a potom se diskutovalo o úpravě DPH pro dopravce. Bylo zajímavé pozorovat poslance přímo při práci. Mohli jsme zjistit, nejen jakým způsobem probíhá diskuse a hlasování o důležitých záležitostech státu, ale také jak se poslanci při jednání chovají, jaké používají výrazy, jak se soustředí na práci apod. Odcházeli jsme sice poněkud rozpačití, ale s nezapomenutelnými dojmy. Určitě bylo velmi přínosné zažít nezvyklou atmosféru mezi poslanci.

V Senátu ČR jednání neprobíhalo. Nejprve jsme šli do hlavního sálu Valdštejnského paláce, kde se k nám přidal pan senátor Patrik Kunčar, který část prohlídky absolvoval společně s námi a popřál nám klidný Advent a krásné vánoční svátky. Dále jsme se od průvodkyně dověděli o historii celého paláce a nahlédli jsme také do jednací místnosti.

Dvoudenní exkurze se vydařila i díky příznivému počasí a svátečně naladěné Praze. Staroměstské náměstí mělo své tradiční kouzlo a vánoční výzdoba byla skutečně nádherná. Těšíme se, že si tato oblíbená exkurze najde své příznivce i příští rok.

Marie Mikulcová, Jan Hozák