Školní výlet třídy SC1

spsoaub Novinky

….. a plán byl bohatý.

V dopoledních hodinách se startovalo pod hradem a pevností Špilberk. Klikatá cesta, obklopená zelení, nás dovedla až k bráně. Mířilo se přímo na nádvoří, kde právě končilo divadelní představení. To nám nevadilo. Alespoň jsme zhlédli zvonkohru a pokračovali na druhé náměstí do barokní lékárny, koupit lístky do žaláře národů. Prohlídka pokračovala v podzemí Kasemat.

Po ochlazení se šlo opět na sluníčko. A následovala svačinka v altánku a kochání se výhledem na město.

Poté směr zahradami k hlavní cestě, kde bylo vidět Červený kostel a na druhé straně ulice Obelisk v Denisových sadech. Cesta pokračovala na Dominikánské náměstí k Nové radnici. Ukázali jsme si, ze kterého to balkonu řečnil Hitler a kde na náš národ mávala sama anglická královna Alžběta II.

A už bylo vidět „Svoboďák“. Po krátké rozpravě o tomto náměstí a okolí – dům U čtyř mamlasů, Dům pánů z Lipé, a neunikl pozornosti ani brněnský „Stroj času“, byla svačinka.

Poté procházka centrem, která mířila k Zelnému trhu, kde byl pokus navštívit výstavu kuriozit v Národním muzeu. Dále se vystoupalo na Petrov. Tady se navštívila katedrála svatých Petra a Pavla.

Zpět na „šalinu“ se odcházelo Kapucínským náměstím, provázené výkladem o brněnském podzemním labyrintu a Kapucínské kryptě.

MHD se vyjelo dále do města. Mířilo se k Bobycentru, k němuž se procházelo kolem paláce Müllerových. Bývalých majitelů parní továrny na éterické esence, oleje a tresti. Cestou dále se prošel park Lužánky. Bylo vidět spousty cvičících a odpočívajících lidí. A také akce se slepeckými psy.

Nádherným průčelím se prošlo na Schodovou ulici a stoupalo se k vile Tugenthat.

A už se blížil hřeb dne – Laser aréna.

Člověk by nevěřil, že se to dá zvládnou za jeden den… „Dá. … My jsme totiž jedničky… SC jedničky.“

Za SC1 Leona Kadlčková