Středisko výchovné péče DOMEK

spsoaub Novinky

Středisko je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno.

SC2 měla možnost 10. 2. 2020 nahlédnout do prostorů a vyslechnout jakým způsobem zařízení pracuje.

Mgr. Jarmila Červenková nás provedla svým výkladem a mimo jiné uvedla i tyto fakta:

„Cílem je rozvíjení sebedůvěry, zlepšení komunikace, rozvoj zodpovědnosti za vlastní chování. Směřují ke zdravému vývoji osobnosti a zároveň posílení celé rodiny.

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co může klient očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů.“

http://www.svpdomek.cz

Za SC2 Leona Kadlčková

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-30489/img/cf5c45b95fa1b6e3370a410042fc578e.jpg