Strojírenství 3. ročník – nahlédnutí do hodiny

admin Novinky

Žáci se zaměřením na počítačovou grafiku a konstruování, si v hodinách vyzkoušeli tvorbu počítačového 3D modelu rekonstrukcí dat získaných pomocí metody zvané fotogrammetrie. Jedná se o metodu, kdy je reálný objekt vyfocen pomocí fotoaparátu, příp. mobilním telefonem. Po získání dostatečného množství fotografií, jsou tyto nahrány do počítače, kde pomocí specializovaných programů proběhne výpočet (převedení souřadnic pořízených fotografií na body). Tyto body jsou dalším programem zpracovány do trojrozměrném zobrazení, tedy 3D modelu. Výsledné trojrozměrné modely lze po úpravě poslat i k 3D tisku.

Petr Novosád, učitel

Začínáme snímáním objektů, následuje výpočet bodů ze získaných fotografií a končíme finálním zpracováním na 3D model.