Studenti se školí

spsoaub Novinky

V současné době probíhá na naší škole odborné školení studentů třetích ročníků oboru STROJÍRENSTVÍ             se zaměřením na metrologii a řízení jakosti.

Předmětem zájmu je nově pořízený souřadnicový měřicí stroj do italského výrobce COORD. Tento špičkový stroj slouží pro měření strojírenských součástí, a to s velkou přesností. Školení probíhá v rámci běžné výuky pod vedením lektora dodavatelské firmy Prima Bilavčík. Jeho kroky doprovází učitel odborných předmětů, Pavel Urbánek.

Proškolení studenti získají během pěti dnů zcela nadstandartní znalosti v této oblasti. Dokladem toho jim bude certifikát o absolvování školení.

Jsme opět o krok dál…