Erasmus+

spsoaub Novinky

Ve školním roce 2019-2021 jsme zahájili další projekt v rámci Erasmus+. Jeho cíl je jasný z názvu samotného, Destination: Happinness,  hledání štěstí, jeho různých podob a projevů, ale taky možných hrozeb a překážek, které mohou stát před brannou, která nás pouští do pomyslných šťastných chvil.

Zájem zapojit se do týmu projevilo mnoho žáků napříč všemi třídami, ale zůstali ti nejvíc vytrvalí, Kristýna Mudříková, David Pileček, Ondřej Ondříšek, Martin Guriš, Kristian Jilg, a v letošním roce do našeho vlaku směřující do „stanice štěstí“ ještě přistoupila z prvního ročníku Denisa Horňáková. Směr byl jasný a rychlost jsme nabrali poměrně slušnou, avšak v březnu 2020 se náš vlak dostal na výhybku, která nás dostala na vedlejší kolej a ta byla neskutečně dlouhá. Covid nám znemožnil jakékoliv cestování, které je hlavním záměrem mezinárodního projektu. Národní agenturu pro vzdělávací aktivity jsme museli požádat o prodloužení projektu ze dvou let na tři a doufali jsme, že to bude stačit k uskutečnění 4 výjezdů.

Vypadalo to nadějně, ale ani říjen 2021 nám moc nepřál a do Rumunska jsme v říjnu bohužel opět nejeli, protože tam byla situace natolik tíživá, že jsme tuto schůzku nakonec uskutečnili v online formě.

Návštěva Jonavy v Litvě už vyšla, a nyní si celý tým užívá kulturních zážitků, poznávají litevskou školu a komunikují se studenty z Polska, Řecka, Rumunska a Litvy.

Tři dny z pěti studenti strávili ve škole a pracovali na projektových úkolech, které jsou nezbytnou aktivitou a musí být splněny. Ve dvou zbývajících dnech jsme hledali štěstí v etnokosmologickém muzeu, ve firmě, která peče tradiční šakotys, v muzeu moderního umění, v ulicích Vilniusu a jeho historickém centru. Celotýdenní program je téměř za námi. Každé ráno jsme odcházeli posílení a těšící se na nový den.  Do hotelu jsme se vraceli ztrhaní a unavení, ale spokojení, protože  poznávání neznámého, vždy vyžaduje spoustu energie. Energii, kterou vydáváme dobrovolně a vrací se nám v podobě různých zážitků, zkušeností a vzpomínek. Snad toto všechno lze nazvat jako štěstí a jedna z jeho mnoha tváří.  

Erasmus tým

BuBa

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-36139/img/93079a0228091d2eda000eb5682c8829.jpg