Téma k zamyšlení

LSekaninova Novinky

Studenti SC4 se v rámci svého vzdělávání účastní i soutěží, které vyžadují jejich vlastní zamyšlení nad někdy i závažným společenským jevem.

Letos zpracovávají tuto nabídku témat:
Co válka lidem vzala, co válka lidem dala? (myšleno na všechny války lidstva)
Jaký příběh skrývají dějiny mého kraje?
Lapeni v pasti stereotypů aneb příběh příslušníků minoritních skupin, kteří se prosadili v majoritní společnosti.

Soutěž je organizovaná Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvem kultury ČR a za podpory MŠMT.

Za SC4 LK