Třída OA3 na konferenci

spsoaub Novinky

V pátek 20. 4. 2018 jsme se zúčastnili konference Business a podnikání v Baťově institutu ve Zlíně. Akce byla součástí Zlínského Barcampu, který se koná v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. Konferenci pořádala Fakulta managementu a ekonomiky UTB Zlín, se kterou, jako jejich fakultní škola, spolupracujeme.

Součástí byl dvouhodinový program s přednáškami výkonného ředitele společnosti J.I.P pro firmy s. r. o., majitele společnosti LOVING HEART s. r. o. a dalších. Nejzajímavější byla pro nás přednáška Lucie Částkové, studentky 4. ročníku, zakladatelky firmy CoPlay. Program zakončil několika slovy děkan FAME doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Po skončení jsme se přemístili do budovy FAME a školu jsme si prohlédli. Po maturitě tam někteří z nás určitě budou chtít studovat.                                

                                                                                                                               třída OA3