Třída SC1 rozšiřuje své obzory

spsoaub Novinky

Poslední dny jsou pro třídu SC1 plné nových informací a zkušeností.

Zdrojem  vědění se pro ně stala přednáška Moniky Šenovské, která působí jako sociální pracovnice v azylovém domě v Uherském Brodě.

Jako téma svého projevu odbornice zvolila neustále aktuální domácí násilí. Odborný výklad dále doplnila             o workshop zaměřený na sestavování krizového plánu. Studenti se tak mohli aktivně zamyslet nad danou problematikou.

To vše se dle slov zúčastněných jevilo jako naučné, zajímavé a obohacující.

Studnou poznání se pro studenty stala i návštěva pedagogicko-psychologické poradny, která se nachází přímo v budově naší školy. Studenti si zde mimo prohlídky prostor vyzkoušeli zábavný test, který se zaměřuje na rozbor lidských snů.

Co je podstatou tohoto zařízení pro děti, to žákům přiblížila provádějící pracovnice poradny Denisa Ondrůšková:

„Naše zařízení, v souladu s platnými zákony, poskytuje bezplatně odborné služby dětem předškolního věku, žákům základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol, dětem se specifickými potřebami i nadaným dětem, dále jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje.“