Třída VS2 na Nejvyšším soudě v Brně

LSekaninova Novinky

V minulých dnech jsme vyrazili do Brna. Ptáte se, kdo a kam? No přece třída VS2 na Nejvyšší soud v Brně. Akce byla velmi vydařená a žákům se dle ohlasů moc líbila. JUDr. Hanák nám nejenom povyprávěl o současnosti a historii této instituce, ale dostali jsme se i do jednacích síní. Po rekonstrukci je hlavní jednací síň. V současnu zde zasedá celý tribunál a rozhoduje o mnohdy velmi závažných a mediálně známých kauzách. Členové justiční stráže nás zase zavedli do prostor cel. Žáci si vyzkoušeli, jak nepříjemné je mít na rukou želízka a sedět v cele. Na závěr nás čekalo překvapení. Přijal nás i předseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Petr Angyalossy, který je předsedou od roku 2020 a je rodákem z Přerova. To byl krásný závěr exkurze. Pan předseda s žáky pobesedoval a odpověděl také na mnoho otázek.

Mgr. Jan Hozák