Ty nejlepší příběhy píše sám život

admin Novinky

Středeční dopoledne – těsně před podzimními prázdninami zpestřila třídám P1 a P2 přednáška pana Radomíra Jarko, který ochotně přijal pozvání na naši školu. Pan Jarko si pro studenty připravil poutavou prezentaci zaměřenou na motivaci a cenná doporučení úspěšného profesního života. Předal žákům osobní zkušenosti – jak sestavit podnikatelský plán, jakým způsobem propojit podnikání s osobním životem, ale také jak si nastavit potřebnou životní vyváženost. Studenti se mj. dozvěděli i nové informace o výhodách či nevýhodách zaměstnaneckého poměru ve srovnání s podnikáním. Následovala diskuze a dotazy z oblasti managementu.

Věříme, že informace, které studenti načerpali, zužitkují nejenom v rámci studia, ale především ve svých životech.

Blanka Smetanová