Za Komenským do muzea

LSekaninova Novinky

Je možné studovat v Brodě, mít pedagogiku jako maturitní předmět a nenavštívit Muzeum Jana Amose Komenského?

V rámci výuky pedagogiky a její historie jsme se se třídou SC1 vydali do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací nejen o jeho životě a díle, ale velmi poučné bylo také vyprávění o tehdejší době, možnostech a způsobech studia. Nejzajímavější částí celé naší návštěvy byla jistě vyučovací hodina v dobových lavicích, ukázky způsobů výuky a také seznámení s dříve běžně využívanými výchovnými metodami.

L. Sekaninová