Tým Infinity v nové soutěži

spsoaub Novinky

Žáci oboru strojírenství se již potřetí v týmu Infinity připravují na národní finále. Zatímco první dva roky školu úspěšně reprezentovali v soutěži F1 ve školách a pokaždé obsadili medailové pozice, letos z důvodu nekonání soutěže F1 přešli do soutěže 4×4 ve školách. Je to pro celý tým velká výzva. Místo malé formulky kluci vyrábí RC auto, u kterého musí být splněny i aktivity, které nejsou pro běžné strojaře úplně blízké, např. osvětlení auta při vjezdu do tunelu, zvuková signalizace při náklonu, pohonné jednotky a jiné. Díky vybavení školy a předmětům, jako jsou elektrotechnika, mechatronika a automatizace, však ani tyto úkoly náš tým nezastavily.

Od října kluci pracovali na logu týmu, 3D modelu karoserie, kol, komponent, oslovovali sponzory, prezentovali soutěž na DOD školy a připravovali vše na národní finále, které mělo proběhnout v červnu. Práce týmu ochromil až březnový zákaz školní docházky, jakož i bezpečnostní situace spolupracujících firem. A tak prozatím neprobíhá výroba auta a jeho montáž. Pořadatel soutěže ještě nestanovil datum konání finále.

Kluci neusnuli na vavřínech a schází se v prostředí MS teams. Zvládají úkoly, jež se dají plnit z domu, jakými jsou: tvorba prezentace, výkresů či webových stránek, plakátů i vizitek.

Velké poděkování v tomto školním roce patří:

Firmě Astra, spol. s r.o. – a jmenovitě panu Strommerovi za řadu cenných rad ohledně 4×4

Firmě Meusburger za dodání nástrojů pro výrobu

Firmě Continental Barum s.r.o. za nemalou finanční podporu

Firmě 3D wiser za slib zajištění 3D tisku zdarma

Naší škole  – a především panu učiteli Urbánkovi – za výrobu překážek na dráhu

Kdo má zájem sledovat práci týmu a podpořit naše borce na sociálních sítích, může se stát jejich fanouškem na FB nebo Instagramu.

https://www.instagram.com/team_inf1nity/

https://www.facebook.com/team.infinity.stem/

Petra Janíčková, pedagogický vedoucí týmu Infinity