Ukliďme Česko

spsoaub Novinky

Studenti naší školy se pravidelně účastní různých ekologických aktivit, např. v dubnu na Den Země. Letos to vypadalo, že kvůli lockdownu se nic konat nebude. Ale organizátoři akce Ukliďme Česko vyzvali všechny občany, aby uklízeli veřejná prostranství individuálně ve svém bydlišti.

Proto jsme zaregistrovali školu a požádali o spolupráci. Podle ohlasů v den D, tj. 27. března, uklízelo téměř 40 žáků a učitelů. Vítězem pomyslné soutěže se stala třída ME1A, kde se našlo nejvíc nadšenců i s třídní učitelkou. Na paty jim šlapala třída VS1 a v závěsu za nimi S3B, S3A a SC1.

Díky moc všem, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.

A nezapomeňte: chovat se ekologicky je cool!!!

Lenka Vašků