Univerzita 3. věku opět začíná

spsoaub Novinky

Od září 2021 budeme opět ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně otevírat další nový obor na Univerzitě třetího věku v Uherském Brodě. Téma tohoto cyklu bude Právo. Přednášky budou nabízeny jak novým, tak stávajícím zájemcům o studium.

Předpokládá se, že vzhledem k situaci, budou přednášky probíhat distanční formou. Pokud to epidemiologická situace dovolí, je připravena také prezenční varianta studia. Podrobnější informace obdrží uchazeči na začátku studia, tj. září – říjen 2021.

Cena za studium je 1.200 Kč/rok. Město Uherský Brod opět přislíbilo příspěvek 400 Kč novým uchazečům o studium s trvalým pobytem v Uherském Brodě, popř. těm, kteří úspěšně ukončili dvouletý cyklus a mají zájem o další studium.

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte na e-mail: kmikulcikova@spsoa-ub.cz  nebo odevzdávejte do 30. 6. 2021 do schránky na budově naší školy na ulici Předbranská 415. Poplatky za studium se budou vybírat během měsíce září. Informace k nim obdržíte společně s přijetím ke studiu.

V případě dotazů, prosím, pište na kmikulcikova@spsoa-ub.cz.

Více se dozvíte zde…