International Law, Human Trafficking, and Refugees

spsoaub Novinky

Ústav mezinárodních vztahů Praha uspořádal 13. dubna mezinárodní seminář s názvem International Law, Human Trafficking, and Refugees. Semináře se zúčastnilo 5 našich studentů z tříd VS3 a VS4.

Přednášející Gillian Kane, PhD z Qeen´s Univerzity Belfast hovořila o roli mezinárodního práva v prevenci a řešení uprchlické otázky v Africe a Evropě.

Tento seminář vhodně doplnil výuku odborných předmětů, především práva, mezinárodního práva a samozřejmě také anglického jazyka.

Lenka Vašků, Lukáš Skopal

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-34605/img/4844aa097686a821df8602b1209d3801.jpg