Univerzita třetího věku on-line

spsoaub Novinky

Nejen naši středoškolští studenti, ale také účastníci kurzů Univerzity třetího věku se musejí vyrovnávat s uzavřením školy, a proto i toto studium přešlo na on-line výuku. Podnět na on-line výuku vyšel jednak od účastníků samotných, tak od snahy zajistit kvalitní pokračování výuky i pro seniory. Přednášející pan PhDr. Jiří Hřebíček každý týden připravuje videonahrávku s novou přednáškou, doplněnou prezentací. Tyto dokumenty se rozesílají účastníkům, kteří přes e-mail odpovídají na otázky, a tak každý týden plní zadané úkoly.

Je potřeba zdůraznit, že senioři si možnost takovéto výuky velmi pochvalují a téměř všichni, kteří navštěvovali prezenční výuku, pracují on-line. Je pro ně posilující slyšet každý týden povzbudivá slova pana doktora a smysluplně využít čas, který teď musí trávit převážně doma. Zaslouží velký obdiv a pochvalu také za to, jak zvládají práci přes počítač. Přes počáteční obtíže s instalací programu a přípravou počítače na tento typ výuky, se všem daří pracovat s technikou, kterou dříve možná mnozí moc nevyužívali. Věříme tedy, že současná situace přináší nové výzvy a má i svá pozitiva.

Kristýna Mikulčíková

Na závěr přikládáme ukázkovou on-line přednášku.

Studentka U3V se s námi podělila o snímek z domácí on-line výuky.