Ústní závěrečné zkoušky žáků učebních oborů

spsoaub Novinky

Ústní prověrka znalostí neminula ani studenty končících ročníků učebních oborů.

V posledním týdnu školního roku 2019/2020 se tak desítky studentů nově zařadily k úspěšným spolužákům z řad maturantů a staly se čerstvými absolventy naší školy.

Na oficiální předání výučního listu si však budou muset studenti ještě chvíli počkat, a to do pondělí příštího týdne, kdy proběhne tradiční ceremoniál ke slavnostnímu ukončení jejich studia.