Velké vítězství pro holky ze sociální činnosti

spsoaub Novinky

Dobrý den/ahoj,

jsme studenti třetího ročníku oboru sociální činnost a pravidelně se účastníme soutěží od JA. Soutěž spočívá v tom, že se ráno v den soutěže dozvíme téma, na které musíme vymyslet inovativní projekt, jenž by vyřešil problematiku tématu. Během dopoledne vypracováváme prezentaci dle osnovy. Tu si sami vytvoříme ke svému projektu. Odpoledne se všechny týmy sejdou v místnosti, kde své projekty prezentují před porotou. Tahle část soutěže je nejtěžší ze všeho, protože představujeme před dalšími týmy svůj inovativní projekt, který se dá z větší části zrealizovat. Poté, co všechny týmy odprezentují své projekty, má porota nějaký čas na vyhodnocení nejlepších projektů. Výherci se pak vyhlásí v několika kategoriích. Náš tým SC3 se umístil také v jedné z kategorií. Ale v jaké? To si necháme až na konec.

Dnešním tématem soutěže bylo ,,Jak udělat efektivitu digitální výuky co nejpřínosnější?“. Při tomhle tématu jsme si vzpomněli na probrané učivo z druhého ročníku v pedagogice s panem učitelem Hozákem, a to konkrétně na předškolní pedagogiku. V momentě, kdy jsme si vzpomněli na tuhle látku, nás napadla myšlenka, jak zrealizovat i pro děti předškolního věku přípravu na školu a ulehčit tím rodičům, kteří pracují doma. A to sice vytvořením zábavné aplikace EDU-LES, která by byla ke stažení na Google play, tak i na App store k výuce dětí. Aplikaci jsme navrhli tak, aby byla zvladatelná pro samotné děti bez pomoci rodičů. V projektu jsme vytvořili pět oblastí z Rámcového vzdělávacího programu, a to jsou: 1. dítě a jeho tělo, 2. dítě a jeho psychika, 3. dítě a ten druhý, 4. dítě a společnost, 5. dítě a svět. Do těchto oblastí jsme zařadili jednotlivá témata, na které je kladen důraz v předškolním věku. Dítě provází v jednotlivých okruzích zvířátka jako třeba: prasátko, ovečka, medvídek, králíček a jelen. Zvířátka ke každému z témat něco řeknou a následně si s dětmi zahrají hru. Pokud děti hru dobře zvládnou posunou se na další level.

Díky našemu inovativnímu projektu jsme si vysloužili 1. místo v té nejhlavnější kategorii ze všech, v soutěži JA NN Social Innovation Camp. Naše dojmy z celé soutěže byly spíše smíšené, někteří z nás  si říkali, že se nemáme šanci umístit, poté co jsme slyšeli zajímavé projekty ostatních týmů. Ale pořád jsme byli hrdí na náš výtvor a také že nás napadlo opravdu něco, co by bylo užitečné jak pro děti, tak i rodiče. Na konci celého odpoledne při vyhlašování výherců jsme uslyšeli název našeho projektu EDU-LES a nevěřili jsme svým uším! My jsme opravdu vyhráli…

Tímto děkujeme moc pořadatelům a naší skvělé, nejlepší lásce paní učitelce Kadlčkové za možnost zúčastnit se soutěže a věříme, že nás na další soutěži určitě porota zase ráda uvidí.

Za tým SC3 Viktorie Bartoníková