Náš absolvent získal významné mezinárodní ocenění

spsoaub Novinky

Lidí s handicapem je okolo nás celá řada, ne však všichni z nich se dokáží se svou indispozicí sžít tak statečně a současně dosahovat mimořádných výsledků jako náš neslyšící absolvent oboru strojírenství Josef Zaduban. Josefovi byl ve dvou a půl letech voperován kochleární implantát, díky kterému se mohl lépe zapojit do běžného života. I přesto pro něj zůstala řada běžných aktivit a denních situací náročná. Samostatnou kapitolou pak vždy bylo studium a udržení kroku s ostatními žáky. Josef je však velký bojovník a právě proto získal 11. 3. 2021 ocenění Wernera von Siemense 2020 za Překonání překážek při studiu. Jedním z největších problémů, se kterým se musí Josef aktuálně potýkat, je například nemožnost odezírání z úst z důvodu nošení roušek. Udílení této prestižní ceny, která se zaměřuje na nadané studenty, inspirativní pedagogy a nadšené vědce, se letos uskutečnilo již po třiadvacáté a nebýt současné společenské situace, všichni jeho nositelé by se sešli v Praze v impozantním prostředí Betlémské kaple.

Josef Zaduban byl vždy vynikajícím studentem naší školy, a to nejenom pro jeho studijní výsledky, ale především pro jeho příkladný a neutuchající zájem o výuku. Po úspěšném získání maturitního vysvědčení na SPŠOA se rozhodl jít cestou vysokoškolského studia a zkusit tak rozvinout svůj potenciál o další level. Přesto že věděl, jak může být tato cesta trnitá, šel za svým cílem a získal statut studenta Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zde také dosáhl na své ocenění, které je nyní pro mnohé velkou motivací a příkladem toho, že „kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“.

Každý další podobný úspěch našich absolventů nás utvrzuje v tom, že naše snaha o co nejkvalitnější cílenou přípravu na VŠ a zajištění potřebného zázemí ke studiu se všemi jeho specifiky a individuálními potřebami jedince, má svůj velký význam. Tímto chceme Josefovi srdečně pogratulovat k jeho ocenění a popřát mu hodně úspěchů do dalších let.

Záznam z předávání cen

(56:50 sec)

O Josefa Zadubana je nyní velký mediální zájem: