Veřejná zakázka malého rozsahu SPŠ a OA Uherský Brod

admin Novinky

„Nákup digitálních technologií v rámci projektu Národní plán obnovy“ (dodávka)

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod vyhlašuje dne 23. 10. 2023 výběrové řízení (VZMR) na dodávku – Nákup digitálních technologií v rámci projektu Národní plán obnovy. Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 11. 2023 v 10:00 hod. Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici u Ing. Kristýny Horecké na emailu: khorecka@spsoa-ub.cz