Volunteering

admin Novinky

„Mladí lidé jsou důležitými tvůrci společenských změn a jsou nepostradatelní při jejich budování.“

Nadšeným a odvážným dobrovolníkům jsou určené tyto stránky: https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering_en

Je možné překročit práh naší vlasti a vycestovat do světa. Organizací je větší množství. Stránky Evropské Unie nabízí tyto možnosti.

Mimo jiné víte že? EU vyhlásila rok 2022 jako Evropský rok mládeže. Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport přijala doporučení rady o mobilitě mladých dobrovolníků.

LK