Výuka našich strojařů se zaměřením na konstruování a grafiku

spsoaub Novinky

Zajímají vás práce našich žáků?

Žáci oboru strojírenství si volí na konci druhého ročníku pro svoje další studium jedno ze dvou zaměření. Dnes jsme se vás rozhodli seznámit s tím, jak to chodí u zaměření s názvem Počítačové konstruování a grafika. Praxe ve třetím ročníku probíhá na budově HI-TECH centra, kde žáci pracují s laserovými skenery a 3D tiskárnami. Nejprve se naskenuje skutečný předmět, který se v počítačovém programu upraví do bezchybného stavu a poté se odešle na 3D tiskárnu. Odborně se těmto krokům říká reverzní inženýrství.

Základními profilujícími předměty v teoretické výuce jsou konstruování v CAD, konstrukční cvičení, grafický design a virtuální realita. V konstrukčním cvičení a konstruování v CAD se žáci učí navrhnout strojní součásti a mechanismy ve 3D, udělat k nim výkresovou dokumentaci a upravit své modely pro 3D tisk. I na učebně CADových předmětů mají k dispozici celou řadu 3D tiskáren od firmy Prusa.

V předmětu grafický design si žáci pomocí programu Blender prakticky zkouší nejen tvorbu 3D modelů, na které jsou následně schopni aplikovat textury, nasvícení včetně aplikace základních animačních technik, ale také vyrenderovat výsledný model. V programu Unity si pak zkouší zvolený model rozpohybovat. V závěru roku nás čeká prohlídka některých modelů pomocí virtuální reality či stereoskopických brýlí v 3D kině.

Přiložená galerie obsahuje ukázky prací našich čtvrťáků.

Petra Janíčková a Petr Novosád