Workshop: Zasedni v Bruselu,

spsoaub Novinky

tak se jmenoval vzdělávací interaktivní program, který pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost připravili lektoři Kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Chytrá zábava, tak by se dala zhodnotit tato aktivita. Na základě interaktivní hry: Stužák, aneb děláme to zábavně, probíhala virtuální podoba zasedání Evropské rady, Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Pár teoretických informací o EU a nejvyšších orgánech a pak už krok za krokem Legislativní proces EU. Workshop pomáhá pochopit roli čtyř základních institucí Evropské unie. V první části workshopu jsou žáci stručně seznámeni se základními principy jednotlivých institucí, jejich současným stavem a mírou zastoupení národních představitelů. Ve druhé části workshopu probíhá hra, ve které se žáci mají ztotožnit s některou z institucí a pochopit její odlišnost od ostatních. Cílem workshopu je hravým způsobem vtáhnout do složitostí evropské politiky a vyzkoušet si, jaké to asi může být „zasednout v Bruselu“.  V závěru  žáci vyplnili účastnický feedback pro Kancelář evropského parlamentu v ČR.