Vzácná návštěva z řad bývalých absolventů

spsoaub Novinky

Včera dopoledne jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu. Tolik očekávanými hosty byli naši bývalí absolventi, kteří jsou dnes velmi úspěšnými profesionály ve svém oboru.

Svou přítomností nás poctil především absolvent učebního oboru Obráběč kovů Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., který v současné době vykonává pozici ředitele Ústavu strojírenské technologie na VUT v Brně. Dalšími hosty  byli Ing. Jiří Vaculík, majitel nedaleké strojařské firmy Perfekta, Ing. Pavel Bradáč, obchodní zástupce Tyroline a  Ing. Jan Viktorin, jednatel společnosti Emuge Franken.

Čtveřice našich bývalých absolventů se vrátila do prostor SPŠOA po neuvěřitelných třiceti letech. Euforie z navracejících se vzpomínek byla nepřehlédnutelná, a o to silněji se projevila při setkání s některými bývalými kantory, kteří se svými předanými pedagogickými znalostmi a zkušenostmi jistě spolupodíleli na následujících úspěších těchto mužů.

Známé tváře nespatřili hosté jenom mezi svými bývalými pedagogy, ale také mezi svými spolužáky, či vlastními studenty. Profesor Miroslav Píška pomohl před lety dovést naši přední strojařku paní učitelku Petru Janíčkovou,   v rámci jejího vysokoškolského snažení, ke zdárnému konci. Tento „velikán strojního obrábění“, jak jej sama nazvala, byl jejím vedoucím bakalářské i inženýrské práce. „Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie“, tak se nazývala jedna z prací, která jí umožnila získat titul inženýra. Nechte se inspirovat:)

V rámci programu, jež zahrnoval důkladnou prohlídku školy, ve které měli hosté možnost posoudit, kam až jsme se za ta dlouhá léta posunuli dál, byla i beseda s našimi současnými studenty. Pozvaní odborníci předali studentům nejednu cennou zkušenost a radu. Debaty přitom směřovaly jak do oblasti studia na vysoké škole, tak do oblasti samotného profesního života. Zazněl apel na potřebu znalosti cizích jazyků či nutnosti navýšit si ambice. Připomínaly se však také obrovské možnosti dnešního světa strojírenství, které se studentům strojírenských oborů v Česku i zahraničí nabízí.

Nutno ještě podotknout, že hosté nepřišli s prázdnou. Přinesli s sebou nabídku tří perspektivních pracovních míst pro naše studenty na pozici obráběče kovů v USA a Německu.

Závěr tohoto setkání oboustranně zněl: „Těšíme se na prohloubení spolupráce.“

A motivace pro Vás, milí studenti? Tou byli naši vzácní hosté.

AJé