Žáci učí žáky

spsoaub Novinky

V pondělí 24. 2. 2014 žáci devátých ročníků ZŠ Pod Vinohrady navštívili naši školu. Jejich návštěva však nebyla ledajaká. Záměrem tohoto setkání bylo zapojení budoucích středoškoláků přímo do výuky. Studenti si tak mohli už nyní vyzkoušet, co je brzy čeká.

O deváťáčky se nejprve postarali naši lyceisté ze 4. ročníků, kteří předvedli konverzaci v angličtině a následně s žáky zpracovali jednotlivé úkoly týkající se anglických reálií. Ve druhé hodině si naše hosty vzali na starost studenti prvního ročníku oboru mechanik elektrotechnik. Ti se školáky zopakovali gramatiku a rovněž vypracovali nejedno cvičení. Přínosem pro žáky devátých tříd byla především šance vyzkoušet si netradiční způsob výuky za využití moderních technologií, ale také možnost porovnat rozdíl mezi výukou i úrovní znalostí anglického jazyka v 1. a 4. ročníku u studentů střední školy.

Věříme, že tato spolupráce s ostatními školami je vzájemně prospěšnou a přínosnou činností, kterou si zachováme i do dalších let.

Tímto děkujeme žákům ZŠ Pod Vinohrady, našim žákům, panu učiteli Šubíkovi a především paní učitelce Smetanové, která je patronkou tohoto projektu.

                                                                                                                                                AJé