Zhodnocení výstavy PRAMAKON 2016

spsoaub Novinky

Výstavu PRAMAKON, která se konala v pátek 26. 2. 2016, si letos nenechaly ujít desítky studentů.

Vystavovatele z řad maturantů přišla podpořit rovněž většina učitelů, pan ředitel nebo také generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld.

O tom, zda se bylo na co dívat, se dočtete níže.

PRAMAKON 2016 pohledem učitele odborného výcviku Antonína Mahdala

Letošní přehlídka závěrečných prací PRAMAKON  (praktická maturitní konstrukce) se vydařila. Celková úroveň prací byla vyšší než v předchozích ročnících. Zejména u nejlepších závěrečných prací bylo na první pohled zřejmé, že naši žáci těmto svým projektům věnovali spoustu svého volného času a úsilí.

Mezi nejlépe navržené a zrealizované závěrečné práce bych rád uvedl maketu rodinného domu s názvem Chytrý dům TOKR, autor práce Krajsa Tomáš ME4, na kterém bylo možné předvést moderní, inteligentní elektroinstalaci řízenou pomocí sběrnicového systému. Na maketě  domu je realizováno ovládání  podlahového vytápění, osvětlení všech místností, elektrické ovládání okenních žaluzií, řízení spotřeby fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše domu, ovládání alarmu domu a také dálkovou správu přes mobilní aplikaci.  Maketa má sloužit pro potenciální zákazníky, kteří se rozhodují pro realizaci elektroinstalace pro konvenční provedení nebo moderní sběrnicový systém.

Další prací je Automatický zavlažovací systém, autorem je Kočica Filip ME4. Jedná se o maketu zavlažovacího systému pro řízení závlah zahrady u rodinného domu. Žák navrhl řídící jednotku a napsal program pro týdenní nastavení parametrů, kde se  měří vlhkost kořenového systému a výška hladiny v zásobníku vody. Tyto parametry je možné sledovat a nastavovat přes displej a klávesnici na samotném zařízení, ale i přes dálkový přístup přes webové rozhraní. Zařízení je svými parametry porovnatelné se zařízeními průmyslově vyráběnými a v některých případech je převyšuje o ethernetové rozhraní.

Třetí práce má název Mobilní aplikace SPŠ OA Uherský Brod, autor Adam Koudela ME4. Jedná se o softwarovou aplikaci určenou pro žáky, učitele a širokou veřejnost, která chce mít aktuální informace o naší škole přístupné přes mobilní aplikaci. Tato aplikace umožňuje sledovat přes mobilní telefon aktuální rozvrh hodin jednotlivých tříd, ovládat stravovací systém (možno objednat stravu – popřípadě odhlásit), sledovat upoutávky na různé akce, které se konají na naší škole a mít přehled o veškerých informacích spojených s naší školou. Tato práce přispívá k lepší informovanosti mezi naší školou a širokou veřejností. 

Věříme, že i další ročníky našeho PRAMAKONU budou minimálně tak zdařilé, jako byl ten letošní. 

          Antonín Mahdal