Zvyšování kvality výuky na SPŠOA UB

admin Projekty

Název projektu: Zvyšování kvality výuky na SPŠOA UB

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001958

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a podporu inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ a DM.

Aktivity na SŠ:

  • Kariérový poradce SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Aktivity na DM:

  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
  • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Rozpočet projektu: 3 411 170 Kč