SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace centra odborného vzdělávání

admin Ukončené projekty

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/31.01548

Doba realizace projektu: 1. leden 2013 až 14. srpen 2015

Cílem předkládaného záměru je rozšíření, doplnění a další inovativní rozvoj stávajícího vybavení a technologií o nové trendy v CNC technice, mechatronice, robotice a metrologii.

Vlastním obsahem záměru je jednak nákup vybavení a technologií, jež komplexně řeší výuku progresivního obrábění pomocí CNC technologií, kdy proces výuky začíná osvojením si základů práce na konvenčních strojích, poté pokračuje výukou na CNC simulačních panelech a je zakončen zvládnutím obsluhy a programování reálných, produkčních CNC obráběcích strojů. Unikátnost a inovativnost navrhovaného řešení spočívá v komplexnosti přístupu k výuce a možnosti využívání CNC strojů jako běžné technologie 21. století.

Druhou ucelenou částí záměru je pak rozšíření stávající učebny automatizace o laboratoř mechatroniky a robotizace, včetně vybavení a to formou nástavby realizované na základě stavebního povolení. Vznikne tak nový výukový prostor (laboratoř) ve kterém bude instalována jak technika a vybavení, které má škola k dispozici již nyní, tak nově zakoupená zařízení, která po vzájemném propojení vytvoří unikátní pracoviště mechatroniky simulující výrobní proces.

Veškeré nově pořízené stroje, zařízení a technika budou využívány nejen pro výuku žáků SPŠ a OA Uherský Brod, ale v rámci aktivit „Centra pro výuku hi-technologií“ i pro demonstraci a výuku progresivních technologií v dalších technických školách Zlínského kraje.