Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání

spsoaub Ukončené projekty

Cílem společného projektu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a Stredné priemyselné školy Nové Město nad Váhom je výrazné zvýšení kvalitativní úrovně teoretické i praktické výuky v oblasti elektro, které vyučují obě školy. Toto zkvalitnění bude probíhat cestou tvorby nových výukových materiálů – pracovních manuálů, které budou odpovídat současným trendům v elektro oborech (jedná se o oblast elektrodiagnostiky, měření a automatizace, čímž dojde k posílení jak teoretické, tak praktické výuky u obou škol) a přitom budou reflektovat požadavky žáků na atraktivní výuku, učitelů na odpovídající náročnost a zaměstnavatelů na odbornou úroveň absolventů těchto oborů.

Výstupem projektu budou na straně SPŠOA Uherský Brod 3 nové učební materiály – pracovní manuály pro obor Mechanik elektrotechnik, Elektrikář, Autolelektrikář a na straně SPŠ Nové Město nad Váhom rovněž 3 nové učební materiály – pracovní manuály pro učební obory Mechanik elektrotechnik, Mechanik mechatronik a Elektrotechnika.
Další aktivitou projektu je zkvalitnění a zatraktivnění výuky elektro oborů formou 3denních výměnných stáží. Účastníci těchto stáží získají nové odborné poznatky a dovednosti díky sdílení vytvořených učebních materiálů – pracovních manuálů, ve společně realizované výuce se seznámí s moderními technologiemi, stroji a zařízeními, vzájemným předáváním zkušeností rozvinou své odborné kompetence, poznají prostředí a úroveň vzdělávání v partnerské škole.

V rámci projektu je pro skupinu vybraných pedagogů teoretické i praktické výuky na obou školách připraveno rovněž několik odborných školení vedených kvalifikovanými odborníky z praxe, která významným způsobem zvýší odbornou kvalifikaci a rozšíří a prohloubí dosavadní znalosti pedagogů z oblasti elektrodiagnostiky, měření a automatizace. Díky tomu budou lépe seznámeni s aktuálními trendy, požadavky a potřebami trhu práce, čímž budou moci efektivněji připravit své žáky na vstup do jejich profesního života v oblasti technického průmyslu.

Pro podporu zvýšení atraktivnosti technického vzdělávání rovněž připraví a zrealizují oba partneři celkem čtyři společné jednodenní veletrhy prezentující vzdělávací aktivity a uplatnitelnost na trhu práce. A to jak ve Zlínském, tak i Trenčianském kraji.

Bude také vytvořená společná internetová prezentace zaměřená na zvýšení atraktivnosti a popularizaci technických oborů a zlepšování povědomí žáků základních škol a jejich rodičů o nabídce vzdělávání v technických oborech ve Zlínském a Trenčianském kraji.

Díky realizaci projektu dojde také k pořízení nezbytného materiálně technického vybavení pro zajištění přípravy a následného využívání nových společných vzdělávacích výstupů, pro zajištění výměnných odborných stáží žáků, tvorbu společné internetové prezentace a uspořádání společných veletrhů prezentujících vzdělávací aktivity a uplatnitelnost na trhu práce. Výstupem bude výrazná modernizace materiálně technického vybavení obou škol – nově vzniklá učebna měření vybavená nejnovější technikou z oblasti elektrodiagnostiky a měření na SPŠOA Uherský Brod a elektro dílna a laboratoř automatizační techniky na SPŠ Nové Město nad Váhom.

Realizace projektu je naplánována od 01/2020 – 06/2021 a jeho celkový rozpočet činí 185 811 EUR.