Co nového v DofE

LSekaninova Novinky

V letošním školním roce pracují na škole 2 týmy, stříbrný tým má 6 členů a bronzový 10 členů. Holky ze stříbrného týmu čeká expedice do přírody a protože 3 z nich jsou maturantky, bude se konat v červnu.

V bronzovém týmu převažují kluci z prvních ročníků a musím je pochválit, že se velmi aktivně pustili do plnění úkolů. Starší spolužáky zastupují 2 studenti z nástavbového studia – třídy P1.

Kromě svých povinných aktivit v oblasti sportu, dovedností a dobrovolnictví se naši „dofáci“ taky podílejí na dalších ekologických a charitativních akcích. V rámci výzvy Ukliďme Česko věnovali čas sběru odpadků v přírodě. Další záslužnou aktivitou je přispění na charitativní bazary, např. ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Ratíškovicích.

Celá DofE komunita s nadšením očekává příjezd prince Edwarda, vévody z Edinburghu, do Prahy na konci května. Na zlaté ceremonii předá ocenění mladým lidem z celé České republiky. V plánu jsou i další setkání, konference a mítinky. Je to velice mimořádná událost a budeme vás o ní dále informovat.

Lenka Vašků, školní koordinátorka