Další novinka ve vybavení školy

spsoaub Novinky

Vlivem ustavičného technologické pokroku a naší přirozené snahy udržovat krok s novodobými trendy prochází školní vybavení pravidelným procesem modernizace a rozšiřování.
Jednou z mnoha dalších novinek, kterou škola pořídila pro zkvalitnění výuky studentů oboru Mechanik elektrotechnik, je svářečka optických vláken. Tu využívají studenti druhých i třetích ročníků v rámci školních praxí.
Jak taková svářečka pracuje, k čemu slouží a jaké jsou její výhody, nám nastínil učitel odborného výcviku, Martin Fojtík: „Svářečky optických vláken slouží k pevnému nerozebíratelnému spojení dvou vláken. Za pomoci elektrod svářečka nataví konce vláken a vytvoří tak zcela homogenní spoj. Výhodou jsou absolutně nejlepší vlastnosti takto vytvořeného spoje. Svářečkou lze buďto přímo spojovat optické kabely/trasy tzv. vlákno na vlákno, nebo na optickou trasu navařujeme před zhotovené konektory s kusem vlákna, tzv. optické pigtaily.“
Ano, princip fungování mnohých technologií se nám laikům může zdát složitý. Ale věřte, že opak je pravdou! Z letitých zkušeností nás i našich studentů je více než zjevné, že prostý zájem a touha po poznání jsou tím nejsnadnějším klíčem k jejich porozumění.