Ekonomická olympiáda

spsoaub Novinky

,

Opět po roce proběhla v celé České republice školní kola ekonomické olympiády. V online testu odpovídali studenti na 25 nelehkých otázek z oblasti financí, bankovnictví, cenných papírů, makroekonomie a dalších.

Letos se v naší škole zúčastnilo přes 100 studentů a tady jsou ti nejlepší. První dva postupují do krajského kola, které se bude konat již 26. ledna 2022.

Vojtěch Grebeň, třída VS2, výsledek 84%

Ruben Fonai, třída S4A, výsledek 84%

Kristian Jilg, třída ME4, výsledek 84%

Jiří Richtr, třída VS2, výsledek 79%

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Lenka Vašků, PK ekonomických předmětů