Na návrat studentů jsme připraveni

spsoaub Novinky

Současné nastavení praktické výuky nám dává prostor pro zdokonalování a rozšiřování znalostí našich pedagogů. Proto se v minulém týdnu vybraný tým kolegů aktivně zúčastnil speciálního školení Online a offline programování robotů KUKA, které jsou svébytnou součástí moderního vybavení školních dílen. Toto školení probíhalo jak jinak než online formou a bylo zakončeno zkouškami, po jejichž úspěšném absolvování čekalo na mistry odborného výcviku a pedagogy odborných předmětů speciální osvědčení.

Proškolení robota KUKA zahrnovalo programování a nastavení parametrů pohybů svařovací hubice ovládané robotickým ramenem, seznámení se základními i rozšiřujícími informacemi o aktualizacích řídicího softwaru, simulace pohybů, programování pohybů a řešení logických úloh v offline prostředí KUKA a samozřejmě také praktické cvičení.

Věříme, že nově nabyté znalosti a dovednosti našich pedagogů v oblasti robotiky, opět posunou výuku našich studentů o krok dál.