Kdo si hraje, nezlobí

LSekaninova Novinky

SPŠOA v Uherském Brodě disponuje kromě technických oborů také oborem sociální činnost, a to ještě více zvyšuje význam polytechnického vzdělávání pro tyto žáky. Žáci oboru sociální činnost se učí komunikaci, týmové práci, organizaci akcí a dalším praktickým dovednostem, které jsou nezbytné pro jejich budoucí kariéru v oblasti sociální práce.

Zapojení našich žáků do polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole je pro ně velkou výzvou a příležitostí k rozvoji praktických dovedností. Mohou tak pomáhat s organizací různých aktivit pro děti. Tím se učí nejen plánovat a organizovat aktivity, ale také řešit různé problémy a konflikty, které se mohou během těchto aktivit objevit.

Pro děti v mateřské škole jsou žáci oboru sociální činnost důležitými vzory a mentory. Děti se učí od starších žáků, jak pracovat s různými nástroji a materiály, jak spolupracovat v týmu a jak řešit problémy.

Zapojení žáků oboru sociální činnost do polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole tak přináší výhody pro obě strany. Naši žáci získávají praktické zkušenosti a připravují se na svou budoucí kariéru, zatímco děti v mateřské škole se učí od starších žáků a rozvíjejí své praktické dovednosti.

Mgr. Hana Machalíková