MiniErasmus v Brně

spsoaub Novinky

Dne 25. – 29. 11. 2018 se dvě studentky třídy SC4, Adéla Surá a Sára Drblíková zúčastnily projektu MiniErasmus v Brně, který byl určen studentům SŠ z celé republiky. Do projektu se zapojila Masarykova univerzita a Vysoké učení technické. Mohly jsme si vybrat z různých studijních bloků, které byly pro nás perspektivní a bavily by nás. MiniErasmus obsahoval povinné přednášky, které byly na jednotlivých fakultách, konkrétně na Právnické, Filozofické, Ekonomicko-správní a fakultě Sociálních studií. Povinné večerní workshopy typu Titul není všechno, Stereotypy o politolozích, Jak funguje OSN, Navštiv rozhlasové studio, nám ukázaly, jaké činnosti lze dělat i mimo výuku na VŠ. MiniErasmus byl doplněný zábavní formou různých her, soutěží, seznamovacích a poznávacích aktivit, za  které jsme mohly získat hodnotné ceny.
MiniErasmus nám dal náhled do toho, co nás pravděpodobně čeká. Ujistily jsme se v tom,  co chceme a nechceme v budoucnu dělat, o co se zajímat. Také jsme měly možnost komunikovat se současnými studenty, dozvědět se spoustu informací o škole a získat tím i nové kamarády.
Adéla Surá a Sára  Drblíková, SC4