Nuda ve škole u strojařů nehrozí

spsoaub Novinky

Jako první nás navštívili naši bývalí absolventi oboru strojírenství, kteří jsou teď ve třetím ročníku na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Martin Juračka a Robin Jurásek jsou spolužáci už od střední školy a vy je můžete znát jako členy našeho týmu INFINITY, se kterým se stali vicemistry České republiky. Kluci nás přijeli seznámit se studiem na FSI VUT a zároveň se podělili o jejich postřehy z vysokoškolského studia. Dotazů, na které našim žákům odpovídali, byly spousty, proto se jejich prezentace prodloužila na dvojnásobek plánovaného času.

V dalším týdnu se za našimi žáky dostavila paní profesorka Dagmar Měřínská z Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické na UTB ve Zlíně, která naše strojaře seznámila s možnostmi studia na FT UTB, studijním životem ve Zlíně a odpovídala na četné dotazy. Když už jsme na škole měli takovou odbornou kapacitu, rovnou jsme toho využili a paní profesorku nechali přednášet na téma polymery žákům prvního a druhého ročníku.

Našim letošním maturantům zbývá jen popřát, aby si z nabídky vysokých škol vybrali správně a my je tady mohli za pár let přivítat jako Martina a Robina.