Ocenění nejlepších studentů ředitelem školy 2024

admin Novinky

Páteční odpoledne 19. dubna 2024 patřilo našim nejšikovnějším a nejsnaživějším studentům.

Příkladné studijní výsledky, mimořádné sportovní výkony, úspěchy na soutěžích, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, ale také talent či výjimečné záliby. To a mnohé další patřilo k důvodům tradičního setkání studentů SPŠOA s ředitelem školy.

Pro rok 2024 se do pomyslné síně slávy dostalo téměř 50 studentů. Své ocenění si slavnostně převzali za přítomnosti svých rodičů přímo z rukou ředitele školy .

Nejlepším studentům roku 2024 gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních i osobních úspěchů!

 

SEZNAM OCENĚNÝCH STUDENTŮ

VS1
Adriana Bičanová – za vynikající studijní výsledky s průměrem 1,00

Adéla Vaculíková – za příkladnou reprezentaci školy na okresním kole olympiády z AJ – 9. místo

SC1
Klára Lekešová – za výborné studijní výsledky, vzorný přístup ke studiu a účast v mimoškolních aktivitách
S1
Ondřej Jurásek – za motivační přístup ke studiu, práci pro třídní kolektiv a prospěch s vyznamenáním

Šimon Krejčiřík – za motivační přístup ke studiu a prospěch s vyznamenáním

ME1A
Adam Vičan – (prospěch 1,29) + 1. místo školního kola soutěže Přírodovědný klokan
Ondřej Viceník – (prospěch 1,29) + 2. místo školního kola soutěže Přírodovědný klokan
Tomáš Tělupil – (prospěch 1,29)
ME1B
Matěj Okénka – za výborný prospěch, vzorný přístup ke studiu

Tomáš Grebeň – za výborný prospěch a práci pro třídu

Michal Miškeřík – za výborný prospěch a vzorný přístup ke studiu

E1
——-
K1
Ludmila Fojtíková (1,00) a Jan Heinrich (1,14) – oba za výborný prospěch, vzorné chování a zodpovědný přístup při plnění školních povinností v teorii i na odborném výcviku
AE1
——-
P1
Martin Horenský – za výborné studijní výsledky (průměr 1,25) a aktivní přístup ke studiu

Ondřej Stojaspal – za výborný prospěch (průměr 1,50), aktivní přístup ke studiu a práci pro školu (DOD)

VS2
Barbora Vaculíková – za vynikající studijní výsledky

Tereza Kročilová – za reprezentaci třídy a školy

David Michalec – za práci pro třídní kolektiv

SC2
Adéla Valášková – za vynikající studijní výsledky (od začátku studia prospěch s průměrem 1,00), vzorný přístup k plnění školních povinností, obětavé zapojování do školních i mimoškolních aktivit, moderování a mimořádnou pomoc s organizací a přípravou Vánoční akademie

Adéla Sporyszová – za výborné studijní výsledky (od začátku studia prospěch s vyznamenáním), vzorné plnění školních povinností, zapojování do mimoškolních aktivit, moderování a mimořádnou pomoc s organizací a přípravou Vánoční akademie, za choreografii policejního zátahu pro ples a získání bronzového odznaku DofE

S2
Ondřej Mezuliáník – za práci pro třídní kolektiv a pro školu, člen propagačního týmu, focení na akcích školy

Adam Janovský – za dobrý prospěch 1,4, je členem oddílu sportovní střelby Kometa Brno a reprezentačního družstva ČSS

ME2A
David Prachař – za vynikající studijní výsledky a práci pro školu
ME2B
Filip Jandásek – prospěch s vyznamenáním s průměrem 1,0
K2
Tereza Vlková –  za vynikající studijní výsledky – vyznamenání v 1. roč. i na pololetí 2. roč.

Sabina Kroupová – za vynikající studijní výsledky a práci pro třídní kolektiv

Radim Slíva – za výborný prospěch po celou dobu studia a aktivní přístup k výuce

KE2
Vojtěch Šimoník – za stabilně výborné studijní výsledky včetně prospěchu s vyznamenáním
P2
——-
VS3
Denisa Horňáková – za výborný prospěch, práci pro třídní kolektiv i práci pro školu (moderovala ples, přednáší na předávání mat. vysvědčení), umístila se na 1. místě ve školním kole olympiády v anglickém jazyce a také pracuje v prezentačním týmu školy
SC3A
Nikola Kolková – za výborný prospěch s průměrem 1,06 a příkladný přístup ke studiu

Lucie Gabrielová – za výborný prospěch s průměrem 1,12 a příkladný přístup ke studiu

SC3B
Marika Šrubařová – za výjimečnou práci a obětavost při reprezentaci školy, výborný prospěch a příkladnou přípravu do školy
S3
Jakub Moravanský – vynikající prospěch a práci pro školu a třídu
ME3A
Mikuláš Marek – výborné studijní výsledky, obětavá práce pro třídu a školu
ME3B
Josef Mikulec a Tibor Mikulec za výborné studijní výsledky, vyznamenaní do 1,3
K3
Petr Švehlák – vynikající studijní výsledky a účast na soutěžích v programování CNC
KE3
Jakub Strachoň – výborné studijní výsledky po celou dobu studia, reprezentace školy a vynikající výsledky na odborném výcviku
KA4
———–
VS4
Jiří Richtr – za reprezentaci školy v mimoškolních aktivitách a výborné studijní výsledky po celou dobu studia, za práci v krajském studentském parlamentu, 2. místo v krajském kole SOČ

Klára Petruželková – za práci pro třídní kolektiv a vynikající prospěch po celou dobu studia většinou s průměrem 1,00

Zdeněk Horníček – reprezentace školy v mimoškolních aktivitách, účast na olympiádách, za práci v krajském studentském parlamentu

Viktorie Šimoníková – za vynikající studijní výsledky (téměř vždy s průměrem 1,00) po celou dobu studia a práci pro třídní kolektiv

Vojtěch Grebeň – se umístil mezi TOP 100 středoškoláků v ČR

SC4
Athina Kalaitzidis – za výborný prospěch a účast v programu DoFe, kde získala již stříbrnou cenu a tím reprezentuje s ostatními studenty školu
S4
Filip Kablásek – za vynikající prospěch, aktivní účast na odborných soutěžích, strojírenská olympiáda a SOČ, konstruktér a návrhář v kroužku Robokon a prezentace školy na Brodexpu
ME4A
Pavel Jurák – za prospěch s vyznamenáním a sportovní výkony
ME4B
Tomáš Řihák – výborné studijní výsledky po celou dobu studia