Ojedinělá soutěž Show-off

spsoaub Novinky

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně  organizuje celouniverzitní akci, soutěž Show-off. Jedná se o klání těch nejlepších studentů v prezentačních dovednostech v anglickém jazyce.

Kvůli pandemii covidu-19 se loňský ročník nemohl uskutečnit, letos je osobní setkání opět nereálné. Bylo proto rozhodnuto o realizaci 10. ročníku soutěže online.

Přiblížení celé předloňské akce a fotogalerii naleznete na následujícím linku:

https://fhs.utb.cz/nase-akce/soutez-v-prezentacnich-dovednostech-show-off/

Pro studenty je to jedinečná příležitost vyzkoušet si novou online formou, své znalosti, dovednosti, ale i komunikaci s lidmi, kteří už něco dokázali. V porotě totiž zasedají manažeři firem, prorektoři, děkani či proděkani, tedy lidé pohybující se v top managementu různého typu organizací. V rámci strategie propojování teorie s praxí, v tomto případě tedy firmami, vyhlašujeme každý rok nová témata, na kterých se podílejí i samotné sponzorské firmy (firma si tak může vybrat i potencionální zaměstnance mezi studenty).

Studenti získávají od firem hodnotné ceny (jazykové zkoušky Cambridge, věcné ceny od HP TRONIC, workshadowing s manažery ExxonMobil, elektronické slovníky, knihy, nejrůznější vouchery, vstupenky a spoustu dalších cen od univerzity).

Soutěž se bude konat ve středu 24. března 2021 od 10:00 do 13:00 hod. přes platformu Teams.

Zájemci hlaste se prosím nejpozději do 26. 2. 2021 svým vyučujícím anglického jazyka nebo pište na bsmetanova@spsoa-ub.cz či do aplikace Teams do soukromého chatu (B. Smetanová).