Peer aktivisté opět v akci

spsoaub Novinky

Peer program je na naší škole realizován již třetím rokem a tentokrát vstupovali třeťáci do tříd našich elévů, tedy prváků. Kluci z S3, Martin Boháč a Robin Jurásek, si vybrali problematiku alkoholismu. Téma zvolené více než vhodně, neboť poslední výzkumy ukazují, že vzrostl počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenosti s alkoholem, ze 70 % na 94 %. V této souvislosti je třeba připustit, že česká společnost je k požívání alkoholu dlouhodobě vysoce tolerantní.

Naopak holky z OA3, Gabriela Mandíková a Petra Velčovská, se zabývaly problémem, který se nejčastěji dotýká něžného pohlaví – poruchami příjmu potravy. Ideál ženské krásy obecně přijímaný současnou společností má bezesporu vliv na zvyšující se procento lidí trpících touto poruchou.

Poruchy příjmu potravy tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.

Sdílení mezi vrstevníky je jedna z efektivních forem komunikace, a o to v peer programu jde.

Peer program byl finančně podpořen Zlínským krajem. Výsledek obrázku pro logo zlínského kraje ke stažení

Soňa Obadalová, školní metodik prevence