Práce asistenta

spsoaub Novinky

Ikdyž byl „Pátek třináctého“ SC2 se nebála ten den jít do akce.

Navštívila terapeutickou dílnu sv. Justiny v Uherském Brodě.

V úvodu nám pracovnice Charity představily chod této sociální služby. A poté už byl náš program. Společně s klienty se začalo zpíváním za doprovodu kytary. Následovalo zábavné procvičování, kdy každý student pracoval s klientem coby jeho asistent. Vše hravou formou, takže bylo veselo. Dopoledne v terapeutce se velmi vydařilo. Vše se zakončilo opět rozezněním kytary a zpíváním.

Už nyní se těšíme na další spolupráci s Charitou Uherský Brod.

Děkujeme pracovnicím terapeutické dílny paní Flekačové a Dubravové za výklad a umožnění návštěvy.

Za SC2 Leona Kadlčková

https://www.uhbrod.charita.cz/typy-stranek/clanky/charita-ub/navsteva-studentu-ze-spsoa-uhersky-brod/