Slavnostní otevření Univerzity 3. věku

spsoaub Novinky

Počátkem včerejšího dne jsme na naší škole zahájili první ročník Univerzity 3. věku. Stalo se tak ve spolupráci s městem Uherský Brod a Univerzitou T. Bati ve Zlíně. Tento okamžik se stal historickým milníkem, který se navždy zapsal do dějin našeho města.

Otevřením U3V se škola zasadila o nebývalý rozvoj školství a možností vzdělávání v našem okolí. Díky tomu má nyní více než šest desítek aktivních seniorů možnost se dále vzdělávat, rozvíjet a realizovat.

Tímto krokem také škola doplnila svůj široký záběr v oblasti vzdělávání žáků základních a středních škol a dalšího celoživotního vzdělávání, jako jsou rekvalifikační kurzy či doplńování profesní kvalifikace.

Samotné zahájení Univerzity 3. věku probíhalo na části školy Předbranská, kde se budou studenti 3. generace pravidelně scházet. Tento slavnostní okamžik proběhl za přítomnosti zástupců z vedení naší školy, představitelů UTB Zlín i starosty města Uherský Brod.