Proti proudu času…

spsoaub Novinky

Měsíc duben byl už poněkolikáté vyhrazen historické exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a následně do významného polského královského města Krakov.

9. 4. 2014 v ranních hodinách vyrazilo půl sta studentů za poznáním, osobním prožitkem a cestovatelskou vášní.

Už příjezd před brány koncentračního tábora nenechal nikoho na pochybách, že tato prohlídka bude velmi neobvyklá, ale o to více poučná a emotivní.  Studenti prošli pověstnou branou, ubytovnami vězňů, popravištěm i jedinou plynovou komorou, která zůstala po odchodu Němců zachována. Při téměř dvouhodinové prohlídce jsme mohli z tváří všech návštěvníků číst překvapení, zděšení, údiv i hrůzu ze všeho, co se v koncentračním táboře dělo a čeho se byli schopni lidé dopustit na druhých.

Jistou úlevu přinesl přejezd do Březinky, ale jen na chvíli. Strážní věž a dlouhou linku kolejí mnozí poznávali z řady válečných filmů. Tomuto místu se nedá říci jinak než „továrna na smrt“. Ovšem ani filmy, ani tisíce slov by nedokázaly vypovědět o autenticitě místa, kterou vnímá každý návštěvník.

Všechny dojmy a poznatky studenti ještě dlouho vstřebávali v autobuse, který uháněl směr Krakov. Ten přinesl poněkud optimističtější pohled a uvolnění. Toto město má úžasnou atmosféru starých časů, nádherný královský hrad Wawel, bohatě zdobenou katedrálu, široký pohled do kraje…Rynek glowny  a preclíky.

Na tvářích studentů se začaly objevovat úsměvy…díky Krakove, pro tentokrát se s tebou loučíme, ale za rok

přijedeme znovu.

Monika Vlková

Romana Vráblíková