Ročníkové práce si drží úroveň

spsoaub Novinky

Úspěšné obhajoby ročníkových prací mají za sebou studenti čtvrtého ročníku oboru strojírenství. Podařilo se nám naplnit i název práce, protože mezi výběrem tématu a obhajobou uplynul přesně jeden rok. I přes složitou situaci, kdy tvorba a konzultace ročníkových prací probíhaly mnohem víc přes obrazovky MS Teams, než ve školním prostředí, prokázali naši strojaři, že si poradí za každých podmínek. Na úrovni prací nebylo nic znát a velmi často je objevily práce převyšující úroveň středoškolského učiva.

A co letos nejvíc „frčelo“? Především moderní technologie, jako jsou 3D tisk a laserový skener, programování CNC strojů, automatizace, tvorba učebních pomůcek a výukových panelů, které nám zde zůstanou pro naše současné i budoucí žáky na strojírenských oborech. Prostě naši budoucí maturanti dokázali, že jim technika není cizí a že s ní dokáží doslova zázraky.

Samotné obhajoby a prezentace byly na úrovni, na kterou můžou být naši budoucí maturanti hrdí. Všichni zvládli tuto část velmi pěkně a dokázali nám svoji práci vysvětlit a obhájit. Věříme, že v podobném duchu proběhnou za pár měsíců i maturitní zkoušky.

Jménem učitelů strojírenských předmětů Petra Janíčková