SC1 v Muzeu romské kultury

LSekaninova Novinky

Obor Sociální činnost je pestrý nejen svou náplní práce, ale také klientelou, s níž se budou studenti po ukončení studia setkávat. Proto je dobré znát historii, zvyky a tradice i jiných kultur. Se studentkami 1. ročníku oboru Sociální činnost jsme ve čtvrtek 13. dubna 2023 vyrazily do brněnského Muzea romské kultury. Zde pro nás byl připraven pestrý edukační program. Studentky se interaktivní formou seznámily s historií a zvyklostmi Romů, pochopily tak určité způsoby odívání a komunikace. Velmi zaujal především program zaměřený na stereotypy a předsudky, které nás nejen v souvislosti s Romy obklopují.

Děvčata ocenila setkání s romskou poradkyní z Magistrátu města Brna a seznámení s její náplní práce. Celý program byl pojatý interaktivně, studentky plnily úkoly, samy vyhledávaly informace a měly možnost se ptát na všechno, co je zajímá.

L. Sekaninová