CHARÁČ

spsoaub Novinky

    Třída SC1 se v pondělí 11. 4. 2016 podívala do centra pro drogově závislé. Návštěvou nás provázela paní Ilona Kožuchová. Ambulantní i terénní pracovnice tohoto zařízení.

    Kontaktní centrum poskytuje služby lidem, kteří jsou ohroženi závislostí na drogách, anebo se závislými již stali. Hlavním posláním je především snížení společenských a zdaravotních rizik, která vyplývají ze způsobu života lidí, pro něž se drogy staly denním chlebem, ale i příležitostnou zábavou.

    Našim budoucím profesionálům v sociálních službách se návštěva líbila a zároveň je v mnohých ohledech i velmi překvapila.

    Až třicet návštěvníků denně. Mezi nimi běžně pracující lidé s „normálně“ fungující rodinou. Možnost nechat se testovat na žloutenku typu C či HIV – přímo v centru. Výměna injekčních stříkaček z okýnka. Sprcha, pračka, kuchyňka, internet – vše k dispozici. Stále se zvyšující procento drogově závislých a neuvěřitelně rychlý a nenápadný proces k závislosti. To bylo to hlavní, co zůstalo studentům v paměti.

    Za SC1 Leona Kadlčková